Visjon og verdiprosesser

I et selskap, uavhengig av størrelse, er det et viktig poeng å forankre og bevisstgjøre alle medarbeidere på selskapets visjon og verdier. Dette kan gjøres gjennom ulike verdiprosesser, som engasjerer medarbeiderne. Coxit PR har forberedt og gjennomført slike prosesser for flere oppdragsgivere.