Rekrutteringskommunikasjon

For å få tak i de beste hodene er det fordelaktig å benytte innovative og noen ganger oppsiktsvekkende aktiviteter for å oppnå ønsket oppmerksomhet blant relevante målgrupper. Coxit PR har gjennom flere rekrutteringsprosesser for våre oppdragsgivere aktivt benyttet rekrutteringskommunikasjon gjennom spennende kanaler som video, dedikerte websteder og multimedia‐meldinger (MMS). Vi har utarbeidet helt nye rekrutteringskonsepter som har resultert i svært gode resultater for våre oppdragsgivere.