Omdømmebygging

Uten et godt omdømme blir det gjerne vanskeligere for et selskap å oppnå ønskede målsetninger, tiltrekke seg de beste hodene og de viktige kundene. Selv om et omdømme påvirkes av faktorer et selskap ikke kan råde over, er budskapsbygging et sentralt område innenfor omdømmebygging. Coxit PR har derfor et sterkt fokus både på budskaps‐ og omdømmebygging.