Myndighetskontakt

I noen situasjoner har man et ønske om å ikke bare kommunisere med markedet, men også med myndighetene. Coxit PR har erfaring med å finne den riktige kanalen, og bygge de relevante relasjonene innenfor denne kommunikasjonsaktiviteten.