Ledelsesrådgivning

”Det er ensomt på toppen” sies det om lederens arbeidssituasjon. Derfor kan det være fordelaktig å ha en erfaren og trygg partner å diskutere problemstillinger med. Coxit PR opptrer som en sparringspartner for flere av våre oppdragsgivere, både børsnoterte og andre selskaper. Dette gjør vi på løpende basis forankret i et fast samarbeid, eller prosjektbasert.