Krisehåndtering og beredskap

Når en krise oppstår er krisehåndteringen viktigere enn selve krisen i seg selv, og de første timene er avgjørende for hvordan selskapets interessegrupper vil oppfatte selskapet videre. I en slik prosess er det mange hensyn å ta, både strategiske, kommunikative og praktiske. Coxit PR bistår i hele prosessen eller ved delleveranser.