Internkommunikasjon

Internkommunikasjon er et svært viktig kommunikasjonsområde, mye viktigere enn mange kanskje antar. Coxit PR har mangeårig erfaring med internkommunikasjon, gjennom eksempelvis utarbeidelse av html-nyhetsbrev, brosjyrer og magasiner rettet mot en intern målgruppe.