Interne events og samlinger

For å skape en god intern-kultur, og en felles plattform for selskapets medarbeidere er det viktig med forankring av selskapets verdier, visjoner og strategi. Dette kan gjøres gjennom interne events og samlinger. Coxit PR har bistått flere oppdragsgivere med arrangementer, både som en del av en verdiprosess og som enkeltstående prosjekter.