Produktlanseringer

Når man skal lansere et nytt produkt krever dette en organisering og samkjøring av flere ulike aktiviteter for at produktet skal få den oppmerksomheten man gjerne ønsker. Coxit PR kan i slike sammenhenger blant annet bistå med mediestrategi, mediekontakt/‐relasjoner, mediehåndtering samt medietrening.