Pressemeldinger

Pressemeldinger er et virkemiddel som er hensiktsmessig og noen ganger strengt nødvendig å benytte når et selskap har behov for å formidle informasjon. Coxit PR har utstrakt erfaring med utforming og tilpasning av pressemeldinger, samt distribusjon. Vi har også lang erfaring med dedikert oppfølging av pressemeldinger, på denne måten skaper vi større oppmerksomhet rundt våre oppdragsgiveres pressemeldinger.