Medietrening

Som leder, eller talsperson for et selskap, vil man komme i situasjoner hvor man direkte må forholde seg til journalister. Slike situasjoner oppstår ofte uten forvarsel, og da gjelder det å være godt forberedt og føle seg trygg. Coxit PR tilbyr medietrening i ulike former, tilpasset våre oppdragsgiveres behov. Vi tilbyr en medietrening som består av to deler, en teoretisk og en praktisk. Den praktiske delen gjennomføres blant annet i vårt studio hvor vi simulerer realistiske videointervjuer. Intervjusituasjoner over bordet med en ”journalist” er også en viktig del av vår praktiske medietrening. Her benytter vi gjerne samarbeidspartene, eksempelvis tidligere næringslivsjournalister i landets sentrale aviser.