Mediestrategi- og rådgivning

En viktig suksessfaktor i forbindelse med markeds‐ og kommunikasjonsaktiviteter er en planlagt og hensiktsmessig strategi over hvilke medier som er aktuelle å følge opp i ulike sammenhenger. Coxit PR bistår med rådgivning i forbindelse med dette arbeidet, og vi har lang erfaring med nettopp denne form for rådgivning.