Medieovervåkning

Som en del av et aktivt og bevisst pressearbeid, er det hensiktsmessig å overvåke mediene for å avdekke omtale. Coxit PR har gjennom eksterne partnere tilgang til ulike verktøy for å gjennomføre medieovervåkning, og vi har derfor lang erfaring med nettopp denne form for overvåkning.