Mediearrangement

I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig å invitere media til ulike arrangementer for å presentere en nyhet. I slike tilfeller er det mange faktorer å ta hensyn til, både når det gjelder praktisk organisering, medierelasjoner og selve gjennomføringen. Coxit PR har bred erfaring med å arrangere ulike mediearrangementer, samtidig som byrået har gode relasjoner til ulike mediegrupper. Derfor er vi en sentral partner for våre oppdragsgivere ved slike arrangementer.