Informasjonssjef (for hire)

I noen tilfeller kan selskaper komme i en situasjon som krever en dedikert og kontinuerlig oppfølging av medier, medarbeidere, partnere, kunder og andre interessegrupper. Dette kan for eksempel være aktuelt i en krisesituasjon. I slike sammenhenger kan Coxit PR være behjelpelig med blant annet dedikert rådgivning, oppfølging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Dette kan være hensiktsmessig for selskaper som ikke besitter ressursene selv, enten det gjelder tid eller kompetanse.