FINANSIELL KOMM. & IR ! SELSKAPSKOMM. ! PR & MEDIA ! CONTENT ! DIGITAL ! SOCIAL

Medietrening. ! Pressekontakt. ! Produktlanseringer. ! Mediestrategi og -rådgivning. ! Mediehåndtering. ! Pressemeldinger ! Informasjonssjef (for hire) ! Mediearrangement ! Medieovervåkning

Medietrening

Som leder, eller talsperson for et selskap, vil man komme i situasjoner hvor man direkte må forholde seg til journalister. Slike situasjoner oppstår ofte uten forvarsel, og da gjelder det å være godt forberedt og føle seg trygg. Coxit PR tilbyr medietrening i ulike former, tilpasset våre oppdragsgiveres behov. Vi tilbyr en medietrening som består av to deler, en teoretisk og en praktisk. Den praktiske delen gjennomføres blant annet i vårt studio hvor vi simulerer realistiske videointervjuer. Intervjusituasjoner over bordet med en ”journalist” er også en viktig del av vår praktiske medietrening. Her benytter vi gjerne samarbeidspartene, eksempelvis tidligere næringslivsjournalister i landets sentrale aviser.

< >