Presentasjonstrening

Når man sitter i ledelsen i et selskap, spesielt børsnoterte, vil man regelmessig måtte holde presentasjoner, vanligvis både generelle bedriftspresentasjoner eller regelmessige kvartalspresentasjoner. Coxit PR har god erfaring med å trene selskapers toppledere og talspersoner i ulike sammenhenger – også i forhold til media (medietrening).