Nettbaserte IR-tjenester

Selskapets nettsider er en betydelig kanal for informasjonsformidling til kunder, medarbeidere og ikke minst aksjonærer, journalister og analytikere. Med andre ord er webben blitt en viktig kanal også når det gjelder finansiell kommunikasjon. Vi har bred erfaring med å bistå norske børsnoterte selskaper i å utarbeide forskriftsmessige Investor Relations-websider. Vi var også først ute i Norge med å lansere en dedikert emisjonsweb for en av våre børsnoterte oppdragsgivere, noe som bidro til å sikre en kraftig overtegnet emisjon. Vi fokuserer i tillegg på video som et virkningsfullt verktøy, både til bruk på web og i presentasjoner.