Lederprofilering og rådgivning

En toppleder er som regel selskapets fremste personifiserte frontfigur utad. Topplederen kan dermed også bidra til å skape mye positiv publisitet og oppmerksomhet rundt selskapet. Topplederprofilering er et sentralt kompetanseområde hos Coxit PR.