Kvartalspresentasjoner

Hvert kvartal bistår Coxit PR flere børsnoterte selskaper i forbindelse med deres kvartalspresentasjon. Vi tilbyr alt fra strategisk og operativ bistand med kvartalspresentasjonen, eksempelvis design og layout, til en totalleveranse som blant annet omfatter rådgivning og presentasjonstrening.