Kapitalmarkedsdag

En kapitalsmarkedsdag fungerer som en god arena for å kunne øke markedets kunnskap og forståelse for selskapet, strategien og fremtidige ambisjoner – noe som er viktig for aksjonærer og potensielle investorer og analytikere. Coxit PR har som en del av spisskompetansen innenfor børs og finans, også opparbeidet ledende kompetanse innen kritiske suksessfaktorer med rådgivning, tilrettelegging, gjennomføring samt evaluering og oppfølging.