Informasjonshåndtering

Børsnoterte selskaper må oppfylle de løpende forpliktelser for formidling av børsrelevant informasjon. Coxit PR har lang erfaring med å vurdere hvilke nyheter som bør og må meldes, hvilke som ikke nødvendigvis må meldes samt hvilke det er strategisk fordelaktig å melde. Dette er kritisk for bedriften og en dermed svært viktig erfaring å ha med seg når man arbeider med børsnoterte selskaper.