Fusjoner og oppkjøp (M&A)

Ved fusjon og oppkjøp er tydelig og planlagt kommunikasjon særdeles viktig for å oppnå ønsket adferd hos aksjonærer, medarbeidere, kunder, leverandører og andre relevante interessegrupper. Coxit PR er i slike situasjoner en fulleverandør – fra strategisk rådgivning til operasjonell gjennomføring.