Finansielle medierelasjoner

Som et byrå med spisskompetanse innenfor børs og finans for IT‐ og teknologiselskaper, har vi gjennom årene opparbeidet oss meget gode relasjoner til relevante medier innen dette området. Dette er svært sentralt ettersom mediene i dag er en særdeles betydningsfull kanal for å oppnå ønsket oppmerksomhet hos aktørene i finansmarkedet.