Endringskommunikasjon

Et selskap kan i perioder befinne seg i større eller mindre endringsfaser av ulik karakter. I den sammenheng er det sentralt med en tydelig og koordinert kommunikasjon til alle involverte parter, interne som eksterne, slik at endringsprosessene gis forankring på de rette arenaene.