Emisjonskommunikasjon

Ved en emisjon er det svært sentralt å øke markedets kunnskap og forståelse for selskapet, dets strategi og fremtidige ambisjoner gjennom tydelig og planlagt kommunikasjon. For å lykkes kommunikativt og finansielt i denne kritiske fasen har Coxit PR, som de første i Norge, tatt i bruk nye kanaler og verktøy. I den forbindelse har Coxit PR utarbeidet dedikerte emisjonswebsteder med skreddersydde emisjonsvideoer. Selskapet blir derfor presentert på en innovativ måte og hvor de viktigste aspektene fremkommer på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Disse nye kommunikasjonskanalene er blitt tatt godt imot av markedet, noe som blant annet er bekreftet ved at aktuelle emisjoner for våre oppdragsgivere er overtegnet.