Børsmeldinger

Det er viktig for et børsnotert selskap å ha en klar strategi og tydelige rutiner for børsmeldingsprosessen. Coxit PR jobber nært med flere børsnoterte selskaper, og har bred erfaring med å utforme børsmeldinger for ulike oppdragsgivere. Vi har derfor god innsikt i gjeldene lover og retningslinjer som må tas hensyn til for denne typen meldinger. Vi har også opparbeidet oss lang erfaring i å vurdere hvilke nyheter som bør og må meldes, hvilke som ikke nødvendigvis må meldes samt hvilke det er strategisk fordelaktig å melde.