Analyseoppfølging

Store selskaper, spesielt børsnoterte, har ulike interessegrupper som ønsker å følge selskapet tett. Da er det viktig at disse gruppene blir fulgt opp dedikert. Coxit PR ser det som sin oppgave og følge opp interessegruppene ved å formidle ønsket informasjon, se til at informasjonsflyten går knirkefritt samt å sørge for at det endelige analysedokumentet til slutt blir publisert i de riktige kanalene.