Finansiell kommunikasjon og Investor Relations

Coxit PR har spesialisert seg innenfor finansiell kommunikasjon og Investor Relations. Dette gjør at vi kan hjelpe virksomheter med større prosesser og arbeider. Tjenestene vi utfører er blant annet produksjon av årsrapporter der vi både skriver tekster og lager det visuelle designet. Vi er også behjelpelige med å skrive børsmeldinger og oppsett av kvartalsrapporter, samtidig som vi driver med ulike oppfølgingstjenester.