Webbasert PR

Internett blir stadig viktigere på grunn av nye bruksområder, og derfor er internett kanskje den aller viktigste kanalen for informasjon og kunnskap. Coxit PR jobber aktivt for at virksomheter skal lykkes med sitt kommunikasjonsarbeid på internett. Dette gjør vi eksempelvis ved å regne ut selskapers NPS (Net Promoter Score), som regner ut din tilstedeværelse på nett.

Løpende rådgivning om hvilke tiltak som bør igangsettes, og bistand med den operative delen av arbeidet er også en del av Coxit PRs leveranse. For å lykkes på internett må informasjon skreddersys for denne kanalen, og nye virkemidler må aktivt tas i bruk.