Web og portal

Coxit PR bistår deg og din virksomhet med web‐ og portalprosjekter. Vi hjelper med rådgivning tilknyttet brukervennlighet, guider deg gjennom de ulike tekniske løsningene, designer nettsiden i henhold til din bedrifts visuelle profil og til slutt utvikler og tilrettelegger nettsidene. Vi sørger også for at alle involverte parter har den informasjonen de trenger, og at prosjektet flyter så smidig og effektivt som mulig. Vi ser til at prosjektets økonomiske rammer overholdes, og at tar fullt ansvar for eventuelle under‐ og delleverandører.