Kampanjenettsted

Enten kampanjen retter seg mot forbrukermarkedet eller B2B‐ markedet, er det viktig å gi kampanjen en attraktiv landingsplass. Et kampanjenettsted er en forlengelse av en kampanje. Nettsiden bør inneholde, i tillegg til kampanjeinformasjon, tilleggselementer som konkurranser, video, påmeldingsskjemaer og ytterligere informasjon. Et kampanjenettsted kan være knyttet til reklame‐ og PR‐kampanjer, men også til salgskampanjer, undersøkelser, roadshows, messer, kapitalmarkedsdager (CMD) og andre finansielle hendelser.