Tekstproduksjon

Tekstproduksjon er en sentral del av informasjonsarbeidet til et selskap, enten det relaterer seg til eksempelvis nyhetsbrev, kundemagasin, nettside eller intranett. Coxit PR har lang erfaring i å utforme artikler, både rettet mot interne og eksterne målgrupper – så vel på norsk som engelsk.