Nyhetsbrev

Både som en del av en intern og ekstern kommunikasjon kan det, for et selskap, være fordelaktig å produsere og distribuere et nyhetsbrev. Dette kan brukes for å oppdatere medarbeidere, kunder, partnere og andre interessegrupper om selskapets siste nyheter. Coxit PR har lang erfaring med å utforme og distribuere nyhetsbrev, interne og eksterne.