Logo og design

En sterk logo eller identitet blir både lagt merke til og husket. Som PR‐ og kommunikasjonsbyrå ønsker vi å kunne gi deg en identitet som er fremtredende. Vi tilbyr ikke kun en visuell identitet, vi er også med på å bygge identiteten videre ved hjelp av våre andre tjenester. Vi kan både lage en ny identitet for ditt firma, samt at vi kan være med på å videreutvikle din eksiterende identitet til å bli sterkere.