Intranett

Intranettet er en viktig kommunikasjonskanal rettet mot selskapets medarbeidere, hvor selskapet har mulighet til å formidle intern kommunikasjon på en direkte og dedikert måte. Coxit PR har lang erfaring med intern kommunikasjon, som blant annet inkluderer utforming av intranettet og innhold rettet mot denne kanalen.