Internmagasiner

Som en del av den interne kommunikasjonen kan det for selskaper med en viss størrelse være fordelaktig å produsere et internmagasin som oppdaterer medarbeiderne på siste nytt, samtidig som det er en god kanal å benytte for å bygge kultur og samhold. Coxit PR kan være behjelpelig med idé‐ og konseptutarbeidelse, tekstproduksjon, intervjuer, foto, illustrasjoner, design og layout og trykking. Prosjektledelse er selvfølgelig også en del av vår leveranse, om det er ønskelig.