Intern TV-produksjon

Selskaper med flere ulike avdelingskontorer har et ettertrykkelig behov for en god og effektiv intern kommunikasjon. Ved aktiv bruk av video kan selskapets ledelse og andre ledende medarbeidere kommunisere på en personlig, direkte og appellerende måte. Coxit PRs erfaring er at altfor mange viktige budskap ikke når frem til medarbeidere lokalisert utenfor selskapets hovedkontor. Ved bruk av video som virkemiddel sikrer du en god og effektiv kommunikasjon til alle.