Brosjyrer

Brosjyrer kan benyttes både til intern og ekstern bruk. De kan både være generelle selskapsbrosjyrer eller spesifikke prosjektbrosjyrer. Uansett hva behovet er kan Coxit PR være behjelpelig med idé‐ og konseptutarbeidelse, tekstproduksjon, intervjuer, foto, illustrasjoner, design og layout og trykking. Prosjektledelse er selvfølgelig også en del av vår leveranse, om det er ønskelig.