Bilagsavis

I noen sammenhenger kan det være hensiktsmessig å benytte en bilagsavis som kommunikasjonsvirkemiddel. Coxit PR kan være behjelpelig med idé og konseptutarbeidelse, tekstproduksjon, intervjuer, foto, illustrasjoner, design og layout og trykking. Prosjektledelse er selvfølgelig også en del av vår leveranse, om det er ønskelig.