Annonser

Det hjelper ikke å ha en egen webside om ikke andre vet at den eksisterer. Ved å benytte seg av webannonser kan du få trafikk fra andre nettsider inn til din egen. En webannonse må engasjere, interessere og inspirere leseren til å trykke på annonsen. Derfor er kommunikasjon viktig, på lik linje som det visuelle uttrykket. Vi er behjelpelige med begge deler, enten webannonsen er statisk eller dynamisk.