Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon innebærer å kommunisere til markedet gjennom markedsrettede aktiviteter for å oppnå ønsket effekt hos relevante målgrupper. Et slikt kommunikasjonsbehov kan eksempelvis løses ved hjelp av geriljamarkedsføring og events. Ved siden av Coxit PRs spisskompetanse innenfor PR har byrået også erfaring med markedskommunikasjon.