Krisetrening og forankring

Som kjent er de første timene etter en krise avgjørende for hvordan selskapet vil bli oppfattet av interessegrupper senere, og hvordan omdømmet dermed vil utvikle seg. Derfor er det svært sentralt at selskapets ledelse og talspersoner er drillet i kriseberedskap. Hva skal de svare når journalistene ringer og stiller kritiske spørsmål; Hvem er de ansvarlig? Når var siste sikkerhetskontroll? Hva gjør selskapet for å forbedre situasjonen? Coxit PR har erfaring med å trene talspersoner slik at de føler seg forberedt og mer trygge når en eventuell krise oppstår. På den måten kan en kommunikasjonskrise unngås.