Kommunikasjonsstrategier

For et selskap, uansett størrelse, er det sentralt å ha en kommunikasjonsstrategi som følges slik at selskapet fremstår som enhetlig og konsekvent utad. Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og –planer er en omfattende prosess som består av ulike faser, og for å oppnå involvering av selskapets medarbeidere er forankring viktig. Coxit PR bistår med hele strategiprosessen fra innsamling av data, planlegging, gjennomføring og oppfølging. Vi bistår også med enkeltleveranser i de ulike fasene.