Finansiell TV-produksjon

Video blir et stadig viktigere virkemiddel innenfor finansiell kommunikasjon. Ved å integrere video som en sentral del av en presentasjon og/eller på selskapets nettsted, får man en helt ny mulighet til å vise frem kjernevirksomheten overfor potensielle investorer. Det kan eksempelvis gjøres gjennom intervjuer med tilfredse kunder, eller illustrasjoner av komplekse løsninger som kan være vanskelig å beskrive ved hjelp av ord. Coxit PR er overbevist om at aktiv bruk av all video vil skape begeistring på dine presentasjoner.