Idéutvikling og konseptskisser

I noen situasjoner kan det være nødvendig å ha en samtalepartner utover dine ansatte innad i virksomheten. Dette er en gylden måte å få aktuelle og spennende innspill slik at man sammen skal kunne tenke nytt og kreativt. Coxit PR kan være din sparringspartner eller samtalepartner. Vi er også behjelpelige med å lage nye skisser, på det som blir diskutert, i de ulike idéfasene.