Design

Ved siden av å være ett PR‐byrå har Coxit PR en fast ansatt AD/grafisk designer. Det er med på å hjelpe til at hele designprosessen kan gjøres av ett og samme byrå.

På designfronten kan vi hjelpe deg med utvikling eller videreutvikling av designmanualer, logo og identitetsdesign samtidig som vi også leverer redaksjonell design. Vi hjelper deg gjerne med nye konsepter samtidig som vi også kan videreutvikle gjeldene konsepter.