Miljø- og samfunnsrapport

For større selskaper blir det mer vanlig å enten inkludere eller vedlegge en miljø‐ og samfunnsrapport sammen med årsrapporten. I noen tilfeller er det også hensiktsmessig å produsere en slik rapport utenom årsrapporten, kun for å informere om selskapets aktiviteter innenfor miljø og samfunn. Coxit PR kan som ved en årsrapport, være behjelpelig med konsept‐ og idéutforming, design, layout, foto og illustrasjoner samt produksjon av all tekst. Rådgivning, prosjektledelse og trykking er også en del av vår leveranse.