Coxit i media

Coxit omtales ofte i media og er et av Norges mest omtalte byråer. Ta kontakt med oss dersom du vil få tilsendt en oversikt med ulike presseklipp.