GG_14aug2014

– Mange er rusa på fremtiden


ConsumerLab har gjennomført en studie som viser at halvparten av de spurte tror at smarttelefonen vil bli erstattet av kunstig intelligens om kun fem år. Dagbladet ønsket å høre hva Magnus trodde, og han mener det vil ta langt lenger enn fem år.
– Dette er en type teknologi folk må bli vant til. Mange synes den er invaderende og at den vil “ta over livene våre”, sier han til avisen.